DOEL VAN DE BELBUS
Het vervoeren van deur tot deur van Senioren (60+) binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel om zo te voorkomen dat zij in een sociaal isolement geraken en om met dit vervoerssysteem hun mogelijkheid tot deelname aan het maatschappelijk en sociaal verkeer te vergroten .

--- LID VAN DE BELBUS---

60 plus  -  U dient 60 jaar of ouder te zijn. 
krimpeny -  U dient inwoner te zijn van de  gemeente
    Krimpen aan den IJssel..
pictogram bord trap omhoog blauw

  - U dient mobiel te zijn en in staat  zelfstandig
    in of uit de bus te kunnen  stappen. 

  U belt ons op tel. nr. 0180 513 030 om u als lid op te geven.
  Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag  van 09:00 tot 16:00 uur.  
  Ook kunt ook HIER om meer informatie vragen en u krijgt
  z.s.m. van  ons antwoord. 
                              Wat kost het 

 1. De contributie bedraagt € 6,00 per persoon per maand.
 2. Naast de contributie koopt men een rittenkaart, bevattende 10
     vervoersbewijzen vooor  € 5,00.    
     De rittenkaarten zijn verkrijgbaar in de bus bij de bijrijder.
 3. Er worden geen losse vervoersbewijzen verkocht.
 4. Men gaat het lidmaatschap aan voor de periode van minstens
     1 (één) jaar..
 5  Men geeft een machtiging af voor automatische betaling van de 
     contributie  door ondertekening van het inschrijvingsformulier.   
     Hierbij geeft u tevens aan  bekend  te zijn met de afspraken.
 6. Men betaalt altijd één maand vooruit, waarbij een deel van een 
     maand als een volle maand wordt aangemerkt.
 7. Het lidmaatschap gaat in na ondertekening van het inschrijvings-
     formulier.

                                    opzeggen 1                       
Men gaat het lidmaatschap aan voor de periode van
minstens 1 (één) jaar..
Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd  
met ingang van een volgende maand. 
De opzegging dient, behoudens dringende redenen,  
te geschieden vóór de 15e  van de lopende maand.

Opzeggingen na de 15e van de maand kunnen pas de 
daarop volgende tweede maand ingaan.. 

Bepalend is daarbij het poststempel. 
afspraken

 1. In de bus mag niet worden gerookt.
 2. In de bus worden geen huisdieren toegelaten.
 3. De bus kan geen rolstoelen meenemen.
 4. Er is beperkte mogelijkheid voor het meenemen van een rollator. 
    U dient dit bij de ritopgave/-aanvraag te vermelden.
 5  Het meenemen van een rollator of boodschappenwagen geschiedt
     op eigen risico.
 6. De passagier dient te allen tijde de instructies van de chauffeur
     e/o de bijrijder  op te volgen.

 7. De passagier is verplicht de in de bus aanwezige veiligheidsgordels
     te dragen.
 8. In geval van een ongeval met financiële gevolgschade of anderszins
     en de veiligheidsgordel is niet gedragen,kan de Stichting Belbus 
     Krimpen aan den IJssel niet aansprakelijk worden gesteld.

                       images 4                  images 5

  Boodschappentassen en -wagentjes, altijd makkelijk en handig,
  je kunt  er veel in kwijt.
  Echter, het probleem doet zich voor, dat ze vaak te zwaar zijn voor
  onze vrijwilligers  om u behulpzaam te zijn bij het in de bus tillen.
  Wij verzoeken u om bij veel boodschappen deze in meerdere tassen
  te doen, zodat deze apart door u in de bus getild kunnen worden
  eventueel met behulp van onze medewerkers.
  U kunt ongetwijfeld meerdere tassen in uw wagentje kwijt!
  Onze vrijwilliger kan u dan op een voor hem of haar prettiger 
  manier van dienst zijn.

 Bij voorbaat onze hartelijke dank.

                    telefoonRitboeking3

 Tijdens de openingstijden van de Belbus belt u ons op :  
                              0180 - 513 030     
                 
  U boekt minstens één werkdag van te voren en geeft  op:
     
1Uw naam en uw woonadres.
     2) Het adres waar u opgehaald wenst te worden.
     3) De tijd dat u opgehaald wenst te worden

  Nadat deze gegevens door de telefonist(e) bevestigd
  zijn geeft u op :
     4) Het adres van uw bestemming.
     5) De tijd dat u op deze bestemming weer afgehaald
        wenst te worden.

 Klacht

 

  

 

     Heeft u een klacht over de Belbus?

     Druk op bovenstaande KLACHT-toets, vul het klachtenformulier in 
      en verzend het!
   

     Bij voorbaat onze hartelijke dank.
 


    Bekijk HIER hoe de Belbus uw klacht in behandeling neemt.

Image

De Belbus rijdt :

van maandag t/m vrijdag
's morgens van  09:00 uur  t/m 12:00 uur
's middags van  13:00 uur  t/m 17:00 uur
 
Vindt u het leuk om in een enthousiast team van vrijwilligers 1 of 2 dagdelen per
week, op een tijdstip dat het u schikt, als :
  •        CHAUFFEUR   
  •        BIJRIJDER                  
  •        TELEFONIST

     deel te nemen aan het project BELBUS?
    Button lees meer

Belbus nieuws
Opbrengst LIONS BINGO ( 26 mei 2023)

Lions Bingo

Ook dit jaar heeft de Lions Krimpen weer een Bingo georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de Belbus.

Dit jaar mocht de Belbus aan het eind van de avond een fantastisch bedrag van € 3.250 in ontvangst nemen!

Deelnemers aan de Bingo en Lions Krimpen: namens alle vrijwilligers en leden heel hartelijk dank