belbus2

Stichting Belbus Krimpen

Lage Vijver 4

2923 TP  KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Handelsregister Kamer van Koophandel voor Rotterdam, dossiernummer 24376390
Vastgesteld door het bestuur  d.d. 4 april 2018.

1) Balans per 31 december 2017  

2) Staat van Baten en Lasten

3) Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4) Grondslagen voor resultaatbepaling