AFSPRAKEN

 

 

AFSPRAKEN

 

1. Men moet woonachtig zijn in Krimpen aan den IJssel en 60 jaar of ouder zijn.
2. Men dient mobiel te zijn en in staat zelfstandig in of uit de bus te kunnen stappen.
3. In de bus mag niet worden gerookt.
4. In de bus worden geen huisdieren toegelaten.
5. De bus kan geen rolstoelen meenemen.
6. Er is beperkte mogelijkheid voor het meenemen van een rollator,
    u dient dit bij de ritopgave/-aanvraag te vermelden.
    Het meenemen van een rollator of boodschappenwagen geschiedt op eigen risico.
7. De passagier dient te allen tijde de instructies van de chauffeur e/o de bijrijder op te volgen.
8. De passagier is zelf verantwoordelijk voor het dragen van de in de bus aanwezige veiligheidsgordels.
9. In geval van een ongeval met financiële gevolgschade of anderszins
    en de veiligheidsgordel is niet gedragen, kan de Stichting Belbus Krimpen aan den IJssel
    voor deze gevolgschade niet aansprakelijk worden gesteld.
 
                                    
 

 

KOSTEN

      

 KOSTEN

 

 

1. De contributie bedraagt € 6,00 per persoon per maand.
2. Naast de contributie koopt men een rittenkaart, bevattende 10 vervoersbewijzen, voor € 5,00.
    De rittenkaarten zijn verkrijgbaar bij het kantoor Lage Vijver 4 en in de bus bij de bijrijder.
3. Er worden geen losse vervoersbewijzen verkocht.
4. Men gaat het lidmaatschap aan voor de periode van minstens 1 (één) jaar.
5. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd met ingang van een volgende maand.
    De opzegging dient, behoudens dringende redenen, te geschieden vóór de 15e van de lopende maand.
    Opzeggingen na de 15e van de maand kunnen pas de daarop volgende tweede maand ingaan.
    Bepalend is daarbij het poststempel. Gelijktijdig met de opzegging wordt de lidmaatschapskaart ingeleverd.
6. Men geeft een machtiging af voor automatische betaling van de contributie door ondertekening
    van het inschrijvingsformulier. Hierbij geeft u tevens aan bekend te zijn met de afspraken.
7. Men betaalt altijd één maand vooruit, waarbij een deel van een maand als een volle maand wordt
    aangemerkt.

8. Het lidmaatschap gaat in na ondertekening van het inschrijvingsformulier, welke samen met een kopie
    van een legitimatiebewijs bij de Stichting is afgegeven.

9. De lidmaatschapskaart, die men heeft ontvangen, moet in de bus getoond kunnen worden.

 

TASSEN EN WAGENTJES

images 4

 

 

  TASSEN EN WAGENTJES

 

 

Altijd makkelijk en handig, je kunt er veel in kwijt, maar het probleem doet zich voor, dat ze vaak te zwaar zijn
voor onze vrijwilligers  om u behulpzaam te zijn bij het in de bus tillen. Wij verzoeken u om bij veel boodschappen
deze in meerdere tassen te doen, zodat deze apart door u in de bus getild kunnen worden eventueel met behulp van onze medewerkers.
U kunt ongetwijfeld meerdere tassen in uw wagentje kwijt.
Onze vrijwilliger kan u dan op een voor hem of haar prettiger manier van dienst zijn.
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank.