belbus2

Stichting Belbus Krimpen

Lage Vijver 4

2923 TP  KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Handelsregister Kamer van Koophandel voor Rotterdam, dossiernummer 24376390


Vastgesteld door het bestuur  d.d. 29 maart 2023

1) Balans per 31 december 2022

2) Staat van Baten en Lasten

3) Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4) Grondslagen voor resultaatbepaling