Nieuwe rittenkaarten (14 dec. 2018)

 

Op 1 januari 2019 wordt het lage BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Deze overheidsmaatregel heeft ook gevolgen voor de Belbus. Omdat de rittenkaartren ook vallen onder dit lage tarief, worden vanaf 1 januari 2019 slechts rittenkaarten verkocht met 10 ritten in plaats van 11 ritten. Reeds in omloop zijnde kaarten met 11 ritten kunnen uiteraard nog steeds worden gebruikt.

 

 

DE-aktie Lions (4 dec. 2018)

 

Ook dit jaar organiseert de Lions Krimpen in de maand december weer de DE-punten aktie voor pakken koffie voor de Voedselbank Krimpen. Ook kan weer oud geld worden ingeleverd ten behoeve van oogoperaties van kinderen in Derde Wereld landen. DE-punten en oud geld kan worden ingeleverd in de bussen in de daarvoor bestaamde zakken. Namens  Lions Krimpen alvast bedankt.

 

 

Opbrengst Herfst Bingo (2 nov. 2018)

 

In tegenstelling tot andere jaren, heeft de Lions Krimpen dit jaar de Bingo eerder in de herfst georganiseerd. Het resultaat mag er zijn: maar liefst 130 mensen kwamen op dit jaarlijkse evenement af! Wat ook direct opviel was dat er rond de 20 jongeren aanwezig waren. Ook bleken 7 leden van de Belbus in de zaal te zitten, die keurig op tijd door een bus van onze organisatie waren opgehaald en om 23.00 uur weer thuis werden gebracht. Het eindresultaat mag er ook zijn: aan het eind van de avond kreeg de voorzitter een cheque overhandigd van € 2.600. Een prachtige opbrengst waar de Belbus zeer blij mee is. Lions Krimpen, hartelijk dank.

 

 

Nieuwe bussponsor (23 sept. 2018)

 

In de beginfase van de Belbus heeft My Move al drie jaar hun advertentie op één van onze busseb gevoerd. Wij zijn dan ook uitermate blij dat My Move wederom heeft besloten om hun advertentie te voeren op één van de bussen. Daarmee ontstaat een bepaalde vorm van continuïteit waarmee de Belbus zeer content is. Welkom My Move en we hopen voor lange tijd jullie logo op onze bus te zien.

 

Uitslag enquête (24 april 2017)

 

In maart heeft de Belbus een enquête uitgezet onder haar gebruikers om een indruk te krijgen van de wijze van haar dienstverlening. In totaal hebben 178 contribuanten de vragenlijst ingevuld terug geleverd; een response van 39,3%, waarmee dit wordt gezien als een representatieve steekproef.

De dagelijkse gebruikers zijn over het algemeen de groep 70 (19,7%) en 80 (59%)-jarigen, waarvan 87,6% vrouw is. Deze gebruikers rijden gemiddeld 1x (92 gevallen) tot 2x (62 gevallen) per week met de Belbus mee. Van deze 178 gebruikers hebben 111 een rollator en 67 niet.

In alle gevallen vinden de gebruikers dat de telefonische bereikbaarheid vriendelijk verloopt. Er worden ook fouten gemaakt bij de telefonische boekingen, in 1% van de  gevallen, en het advies wordt gegeven om vooral duidelijker en langzamer te praten in verband met de slechthorendheid onder ouderen.

Het contact in de bus en de omgang met de bemanning wordt als prettig ervaren. Het huidige aanbod van het rijschema (maandag-vrijdag van 09.00 – 17.00 en zaterdag van 10.00 – 15.00 uur) wordt als voldoende ervaren door 162 (91%) van de respondenten.

De respondenten geven een klantwaardering van 8,92 (in 2013 was dat 8,81).