Nieuwe bussponsor (23 sept. 2018)

 

In de beginfase van de Belbus heeft My Move al drie jaar hun advertentie op één van onze busseb gevoerd. Wij zijn dan ook uitermate blij dat My Move wederom heeft besloten om hun advertentie te voeren op één van de bussen. Daarmee ontstaat een bepaalde vorm van continuïteit waarmee de Belbus zeer content is. Welkom My Move en we hopen voor lange tijd jullie logo op onze bus te zien.

 

 

Belbus eerste in Rabobank Clubkas Campagne (24 april 2018)

 

De Stichting Belbus Krimpen aan den IJssel heeft dit jaar voor de eerste keer meegedaan aan de jaarlijkse
Rabobank Clubkas Campagne. Daarmee worden organisaties in de Krimpenerwaard financieel ondersteund.
Tussen 27 maart en 10 april 2018 mocht elk lid van de Rabobank Krimpenerwaard vijf (5) stemmen uitbrengen
op zijn/haar favoriete organisaties om daarmee te zorgen voor wat extra inkomsten, want elke stem is geld waard.
De top-50 organisaties zouden worden bezocht door een vertegenwoordiger van de Rabobank en een cheque
krijgen uitgereikt. Tot grote verbazing van het bestuur bleek dat de Belbus op plaats één is geëindigd in deze
Campagne met 299 uitgebrachte stemmen en mocht de voorzitter van de Belbus een cheque in ontvangst nemen
van € 1.041,85.
De Belbus kan dit geld goed gebruiken voor de aanschaf van een nieuwe server.
Graag willen de vrijwilligers vanaf deze plek iedereen bedanken die een stem heeft uitgebracht op de Belbus.

 

 

 

Rabobank Clubkas Campagne (6 mrt. 2018)

 

Dit jaar doet de Belbus Krimpen ook mee aan de Rabobank Clubkas Campagne! Tussen 27 maart en 10 april 2018 mag elk lid van de Rabobank vijf (5) stemmen uitbrengen op zijn/haar favoriete deelnemende organisatie. Elke stem op de Belbus is dus geld waard. Bent u lid van de Rabobank en draagt u de Belbus een warm hart toe, breng dan uw stem uit op ons. Vraag uw familie, vrienden, kennissen, buren, als zij lid zijn, mee te doen aan deze aktie en één stem uit te brengen op de Belbus. Daarmee worden wij financieel extra ondersteund door de Rabobank. Alvast dank voor uw stem.

 

 

Lions Krimpen (9 feb. 2018)

 

Afgelopen december ging door allerlei omstandigheden helaas de Kerstbingo van de Lions Krimpen niet door. Daardoor kon ook de Belbus niet profiteren van de jaarlijkse opbrengst van de bingo. Dat vond de Lions Krimpen niet kunnen en heeft vervolgens de Belbus toch een prachtig bedrag gedoneerd, waar wij uiteraard erg blij mee zijn. De Lions Krimpen zal nu op een later tijdstip dit jaar haar bingo organiseren. 

 

 

Nieuwjaarswens (28 dec. 2017)

 

Via deze weg wil het bestuur van de Stichting Belbus Krimpen aan den IJssel alle vrijwilligers, contribuanten en relaties een hele goede jaarwisseling toewensen en allle goeds voor 2018.

 

 

De Brug (20 okt. 2017)

 

Vereniging De Brug uit Krimpen aan den IJssel, een vereniging die mensen met een verstandelijke beperking helpt, is per 1 juli j.l. opgeheven. Echter, de vereniging had nog een hoeveelheid geld in kas en zij wilden dat ter beschikking stellen aan vrijwilligersorganisaties in Krimpen. Om die reden kregen wij onlangs een email van de penningmeester van De Brug met de mededeling dat wij wat geld tegemoet konden zien. Uiteraard waren onze verwachtingen hoog gespannen, maar toe wij deze week € 3.175,- kregen bijgeschreven op onze rekening, moesten we toch wel een paar keer met de ogen knipperen. Uiteraard zijn wij bijzonder blij met deze donatie. We zullen uiterst voorzichtig omgaan met dit geld en danken De Brug, namens alle contribuanten en vrijwilligers heel hartelijk. 

 

 

Uitslag enquête (24 april 2017)

 

In maart heeft de Belbus een enquête uitgezet onder haar gebruikers om een indruk te krijgen van de wijze van haar dienstverlening. In totaal hebben 178 contribuanten de vragenlijst ingevuld terug geleverd; een response van 39,3%, waarmee dit wordt gezien als een representatieve steekproef.

De dagelijkse gebruikers zijn over het algemeen de groep 70 (19,7%) en 80 (59%)-jarigen, waarvan 87,6% vrouw is. Deze gebruikers rijden gemiddeld 1x (92 gevallen) tot 2x (62 gevallen) per week met de Belbus mee. Van deze 178 gebruikers hebben 111 een rollator en 67 niet.

In alle gevallen vinden de gebruikers dat de telefonische bereikbaarheid vriendelijk verloopt. Er worden ook fouten gemaakt bij de telefonische boekingen, in 1% van de  gevallen, en het advies wordt gegeven om vooral duidelijker en langzamer te praten in verband met de slechthorendheid onder ouderen.

Het contact in de bus en de omgang met de bemanning wordt als prettig ervaren. Het huidige aanbod van het rijschema (maandag-vrijdag van 09.00 – 17.00 en zaterdag van 10.00 – 15.00 uur) wordt als voldoende ervaren door 162 (91%) van de respondenten.

De respondenten geven een klantwaardering van 8,92 (in 2013 was dat 8,81).