Vrienden van.. (6 mei 2019)

 

Een paar vrienden in Krimpen hebben de handen ineengeslagen om bepaalde maatschappelijke projecten financieel en "met handjes" te ondersteunen. Vrienden van.. heeft voor de komende drie (3) jaar de Belbus uitgekozen als project, waar wij uiteraard heel erg blij mee zijn. Op de ruiten van de achterkant van bus 1 staat inmiddels het logo van de Vrienden van..

Wij heten Vrienden van.. van harte welkom bij de Belbus.

 

 

Help Nederland Vooruit (9 mrt. 2019)

 

Vandaag kon het bestuur van de Belbus op het kantoor van de ING in Capelle aan den IJssel de uitslag horen van de actie Help Nederland Vooruit. In totaal bleken 391 stemmen te zijn uitgebracht op onze organisatie en kregen wij te horen dat we daarmee op plaats drie waren geëindigd. Het grote moment was uiteraard het uitreiken van de daarbij behorende cheque waarop een bedrag van € 2.000 stond! Volgend jaar doet de Belbus vanzelfsprekend weer mee. ING, bedankt,  iedereen die op ons heeft gestemd, bedankt!!

 

 

ING-actie (15 feb 2019)

 

De Belbus heeft meegedaan aan de ING-actie Help Nederland Vooruit, waarbij vijf genomineerde vrijwilligers-organisaties op grond van het aantal stemmen dat op elk is uitgebracht, een prijs in geld kunnen verdienen. De Belbus werd ook genomineerd en gedurende twee weken kon op ons worden gestemd. Halverwege de stemronde bleek de Belbus op plaats 3 te staan, een prima positie. Afgelopen zondag sloot de stemronde en wij hebben bericht gekregen dat op 9 maart de uitslag bekend wordt gemaakt. Alle stemmers op de Belbus alvast hartelijk dank. De einduitslag zal uiteraard ook op deze pagina worden gepubliceerd.

 

Nieuwe rittenkaarten (14 dec. 2018)

 

Op 1 januari 2019 wordt het lage BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Deze overheidsmaatregel heeft ook gevolgen voor de Belbus. Omdat de rittenkaartren ook vallen onder dit lage tarief, worden vanaf 1 januari 2019 slechts rittenkaarten verkocht met 10 ritten in plaats van 11 ritten. Reeds in omloop zijnde kaarten met 11 ritten kunnen uiteraard nog steeds worden gebruikt.

 

 

Uitslag enquête (24 april 2017)

 

In maart heeft de Belbus een enquête uitgezet onder haar gebruikers om een indruk te krijgen van de wijze van haar dienstverlening. In totaal hebben 178 contribuanten de vragenlijst ingevuld terug geleverd; een response van 39,3%, waarmee dit wordt gezien als een representatieve steekproef.

De dagelijkse gebruikers zijn over het algemeen de groep 70 (19,7%) en 80 (59%)-jarigen, waarvan 87,6% vrouw is. Deze gebruikers rijden gemiddeld 1x (92 gevallen) tot 2x (62 gevallen) per week met de Belbus mee. Van deze 178 gebruikers hebben 111 een rollator en 67 niet.

In alle gevallen vinden de gebruikers dat de telefonische bereikbaarheid vriendelijk verloopt. Er worden ook fouten gemaakt bij de telefonische boekingen, in 1% van de  gevallen, en het advies wordt gegeven om vooral duidelijker en langzamer te praten in verband met de slechthorendheid onder ouderen.

Het contact in de bus en de omgang met de bemanning wordt als prettig ervaren. Het huidige aanbod van het rijschema (maandag-vrijdag van 09.00 – 17.00 en zaterdag van 10.00 – 15.00 uur) wordt als voldoende ervaren door 162 (91%) van de respondenten.

De respondenten geven een klantwaardering van 8,92 (in 2013 was dat 8,81).