De Brug (20 okt. 2017)

 

Vereniging De Brug uit Krimpen aan den IJssel, een vereniging die mensen met een verstandelijke beperking helpt, is per 1 juli j.l. opgeheven. Echter, de vereniging had nog een hoeveelheid geld in kas en zij wilden dat ter beschikking stellen aan vrijwilligersorganisaties in Krimpen. Om die reden kregen wij onlangs een email van de penningmeester van De Brug met de mededeling dat wij wat geld tegemoet konden zien. Uiteraard waren onze verwachtingen hoog gespannen, maar toe wij deze week € 3.175,- kregen bijgeschreven op onze rekening, moesten we toch wel een paar keer met de ogen knipperen. Uiteraard zijn wij bijzonder blij met deze donatie. We zullen uiterst voorzichtig omgaan met dit geld en danken De Brug, namens alle contribuanten en vrijwilligers heel hartelijk. 

 

 

Uitslag enquête (24 april 2017)

 

In maart heeft de Belbus een enquête uitgezet onder haar gebruikers om een indruk te krijgen van de wijze van haar dienstverlening. In totaal hebben 178 contribuanten de vragenlijst ingevuld terug geleverd; een response van 39,3%, waarmee dit wordt gezien als een representatieve steekproef.

De dagelijkse gebruikers zijn over het algemeen de groep 70 (19,7%) en 80 (59%)-jarigen, waarvan 87,6% vrouw is. Deze gebruikers rijden gemiddeld 1x (92 gevallen) tot 2x (62 gevallen) per week met de Belbus mee. Van deze 178 gebruikers hebben 111 een rollator en 67 niet.

In alle gevallen vinden de gebruikers dat de telefonische bereikbaarheid vriendelijk verloopt. Er worden ook fouten gemaakt bij de telefonische boekingen, in 1% van de  gevallen, en het advies wordt gegeven om vooral duidelijker en langzamer te praten in verband met de slechthorendheid onder ouderen.

Het contact in de bus en de omgang met de bemanning wordt als prettig ervaren. Het huidige aanbod van het rijschema (maandag-vrijdag van 09.00 – 17.00 en zaterdag van 10.00 – 15.00 uur) wordt als voldoende ervaren door 162 (91%) van de respondenten.

De respondenten geven een klantwaardering van 8,92 (in 2013 was dat 8,81).