belbus2

Stichting Belbus Krimpen

Lage Vijver 4

2923 TP  KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Handelsregister Kamer van Koophandel voor Rotterdam, dossiernummer 24376390
Vastgesteld door het bestuur  d.d. 19 februari 2020

1) Balans per 31 december 2019

2) Staat van Baten en Lasten

3) Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4) Grondslagen voor resultaatbepaling