ADVERTENTIEPLAN STICHTING BELBUS KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

2014 Belbus

      1. Doel van de Stichting
       Het opzetten van een vervoersysteem binnen de
       gemeente Krimpen aan den IJssel voor senioren
       om te voorkomen dat zij in een sociaal isolement
       geraken en daarmee  hun mogelijkheid tot
       en daarmee  hun mogelijkheid tot deelname
       aan het maatschappelijk verkeer vergroten.

     2. Uitvoering
      Het binnen de gemeentegrenzen opzetten van een
      vervoersysteem met een alleen voor dit doel
      bestemde bus(sen), die op afroep de contribuanten
      ophalen en afzetten. Deze uitvoering geschiedt
      geheel met  vrijwilligers (chauffeurs - bijrijders –
      – routeplanners – telefonisten – e.d.) 
      Het systeem dient budgettair neutraal
      te worden uitgevoerd.

 

    3. Advertentie 

          Adverteren voor maatschappelijk ondernemen. Adverteren wordt gezien als één van de elementen 
          in de communicatiemix. Redenen daarvoor zijn :
              •  Het genereren van naamsbekendheid
              •  Het vestigen of verbeteren van een (nagestreefd) imago
              •  Het bereiken van een brede(re) doelgroep. Per sponsor bent u gedurende 27.000 km per jaar
                 in beeld met uw logo op de bus door heel de gemeente Krimpen aan den IJssel!

 

     4. Tegenprestatie voor adverteren 
             •  Er wordt op de website van de Belbus een digitaal advertentiebord gemaakt
                met daarop alle adverteerders ;
                dit bord staat vermeld onder de link Sponsors van de Belbus op deze website.
             • Voor wat betreft de busadverteerders wordt exclusiviteit per bus gegarandeerd voor één
                vertegenwoordiger per sector die hij vertegenwoordigt.
             • Alle genoemde advertentiebedragen zijn exclusief BTW.
             • Alle advertentiecontracten worden stilzwijgend verlengd, tenzij de adverteerder uiterlijk 3 maanden
                voor expiratie van het contract schriftelijk opzegt.
             • Advertentiebedragen zijn, daar waar van toepassing, exclusief de kosten voor het (centraal)
                laten vervaardigen en het opbrengen van het logo c.q. naam.
                De kosten hiervoor bedragen € 80,- per logo/sticker, excl. BTW

     5. Menukaart  
            Reclameplaatsen     
                    a)  Voorzijde of Achterzijde:
                          Contractduur : onbepaalde tijd met een minimum van 3 jaar
                          Kosten         : € 1.000 per jaar
                          Afmeting      : ± 100 breed en 50 hoog

                    b)  Zijkanten, schuifdeur en portierdeur (aan beide zijden) :
                          Contractduur : onbepaalde tijd met een minimum van 3 jaar
                          Kosten         : € 1.000 per jaar
                          Afmeting      : ± 50 breed en 30 hoog

                     c) Zijkant boven de ramen (aan beide zijden) :
                          Contractduur : onbepaalde tijd met een minimum van 3 jaar
                          Kosten         : € 500 per jaar
                          Afmeting      : ± 20 breed en 30 hoog (A4 formaat)